Tisztelt Ügyfelünk!

2018. május 25-től életbe lépett az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), amely a felhasználók személyes adatainak még szélesebb körű védelmét szolgálja.
Hitelintézetünk elkötelezett az általa kezelt adatok, így a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett, kiemelt figyelemmel az adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása tekintetében. A GDPR előírásaihoz igazodva a felkészülési folyamat részeként aktualizáltuk az adatkezelési tájékoztatónkat, melyet weboldalunkon is közzétettünk.

Tájékoztatónk ezen linken is elérhető: Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseikre a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségen állunk az érintettek rendelkezésre.

Üdvözlettel: Az Ön pénzügyi partnere.
BÉKÉS TAKARÉK

Bankváltás

Tájékoztató a számlaváltásról

1. Mit kell tudni a számlaváltásról?

 

A dokumentum ismerteti a számlaváltás eljárás jellemzőit, folyamatát, a határidőket, a számlaváltás során az igénybe vevő Ügyfél által megadandó adatokat. A számlaváltási eljárás kezdeményezését megelőzően kérjük, jelen tájékoztató tartalmát ismerje meg és annak szem előtt tartásával hozza meg döntését.

 

2. Mi a számlaváltási eljárás célja?

 

A fizetési számla váltásáról szóló 263/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet alapján a a pénzforgalmi szolgáltatók egymással együttműködve, a bankszámlavezető pénzforgalmi szolgáltatót váltani kívánó ügyfelet terhelő kötelezettség egy részét magukra vállalva, megkönnyítik a fogyasztónak minősülő Számlatulajdonos számára az azonos pénznemben nyitott és vezetett, legalább készpénz be-, és kifizetést, bankszámlák közötti átutalás teljesítését és jóváírását lehetővé tevő fizetési számla (bankszámla) között a rendszeres átutalási megbízások, beszedési felhatalmazások és beérkező ismétlődő átutalások átirányítását annak érdekében, hogy az ügyfelek számlaváltási szándéka minél gyorsabban és egyszerűbben teljesülhessen. Ezek mellett a számlaváltási eljárás során lehetőség van a bankszámla megszüntetésének kezdeményezésére, illetve a bankszámlák közötti számlaegyenleg átutalásra is.

Számlaváltás a Számlatulajdonos saját pénzforgalmi szolgáltatóján belül is kezdeményezhető. Amennyiben a számlaváltás pénzforgalmi szolgáltatók között történik, a számlaváltás ott kezdeményezhető, ahová a megbízások átirányítását kéri a Számlatulajdonos, azaz az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál. Azt a pénzforgalmi szolgáltatót, ahonnan a megbízások átirányítása történik, Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónak nevezzük.

 

3. Mire van lehetőség a számlaváltás szolgáltatás keretei között?

 

A számlaváltás a „Számlaváltási Meghatalmazás – azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében” dokumentum (továbbiakban: Meghatalmazás) kitöltésével kezdeményezhető.

A Meghatalmazásban az alábbi – 1.sz. táblázatban foglalt –, megbízásokra (rendszeres átutalás, beszedési felhatalmazás, ismétlődő bejövő átutalás) vonatkozóan adható áthelyezési megbízás.

A Számlatulajdonos meghatározhatja, hogy a megbízások mindegyikét vagy csak egy részét kívánja átirányítani az Új Pénzforgalmi Szolgáltatóhoz. A Meghatalmazáson megjelölheti, hogy a rendszeres átutalások és a beszedési megbízások az átirányítást követően – meghatározott keretek között – mikortól teljesüljenek az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál. Beszedési felhatalmazás esetén a Meghatalmazásban megjelölt időpontig az Új Pénzforgalmi Szolgáltató minden előkészületet megtesz a beszedési megbízások megjelölt időponttól történő teljesítésére, viszont a beszedési megbízások fizetési számla terhére történő benyújtását az Új Pénzforgalmi Szolgáltató nem tudja befolyásolni.

Csoportos beszedési meghatalmazás esetén lehetősége van a teljesítés felső értékhatárának, a felső értékhatárról a Szolgáltató részére történő értesítés engedélyezésének vagy elutasításának, valamint a felhatalmazás érvényességi záró időpontjának módosítására. (Ez esetben az Új Pénzforgalmi Szolgáltató új beszedési felhatalmazás kitöltését kérheti Öntől.)

A Számlatulajdonos eldöntheti, hogy maga értesíti a beszedési megbízást benyújtó kedvezményezetteket és a részére ismétlődően átutalásokat teljesítőket, de ezt bízhatja az Új Pénzforgalmi Szolgáltatójára is a pontos adatok megadásával.

 

4. Mit kell Önnek tennie a számlaváltás kezdeményezéséhez?

 

Ha a számlaváltás mellett dönt, segítségére lehet az egyes bankok díjtáblázatainak összehasonlítása az MNB honlapján, a http://alk.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/szvp oldalon. Ha kiválasztotta az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót, a folyamat elindításához keresse fel az Új Pénzforgalmi Szolgáltató egyik bankfiókját, és vigye magával érvényes személyazonosító okmányait, valamint az átirányítandó megbízások adatait. A Számlatulajdonos által meghatározható adatok körét a Számlaváltási Meghatalmazás és mellékletei tartalmazzák.

 

5. Melyek a számlaváltás lépései, az ehhez szükséges adatok, a vállalt határidők?

 

Számlaváltási igény benyújtásának napja   T nap

A számlaváltás a Meghatalmazás nyomtatvány kitöltésével kezdeményezhető az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál, ahol megnyitásra kerül a Számlatulajdonos számára az új fizetési számla, amennyiben azzal még nem rendelkezik.

Amennyiben a fizetési számlának két tulajdonosa van, a számlaváltási igényt csak együtt kezdeményezhetik.

A Számlatulajdonos a személyes adatainak megadása mellett, jelen tájékoztató 2. pontjában összefoglaltakról rendelkezhet a Meghatalmazásban.

Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos úgy rendelkezik, hogy az ismétlődő átutalók és / vagy a beszedők értesítését a számlaszám változásról maga vállalja, a Meghatalmazás benyújtásakor az Új Pénzforgalmi Szolgáltató az értesítéshez szükséges levélmintát a rendelkezésére bocsátja.

 

 

T+2. munkanapig elvégzett feladatok:

 

A számlaváltási igény továbbításra kerül a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató számára

Az Új Pénzforgalmi Szolgáltató a Számlatulajdonos Meghatalmazásban foglalt kéréseit annak kézhezvételét követő banki munkanaptól számított 2 banki munkanapon belül továbbítja a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató számára.

 

T+3–7. munkanapig elvégzett feladatok:

 

Számlatulajdonos által a Meghatalmazásban rögzített megbízások adatai átadásra kerülnek az Új Pénzforgalmi Szolgáltató számára.

Amennyiben a számlaváltás nem hajtható végre, a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató az elutasításra vonatkozó információt átadja az Új Pénzforgalmi Szolgáltató számára.

A számlaváltási igény átvételét követően a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató a Meghatalmazás alapján ellenőrzi, hogy az Ügyfél beazonosítható-e, helyesek-e a megadott adatok, illetve hogy jogosult-e az Ügyfél a számlaváltási igény benyújtására. Amennyiben a számlaváltási igény nem hajtható végre, erről a számlaváltási igény befogadását követő 5 banki munkanapon belül a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató értesíti az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót.

 

A Számlaváltási kérelem elutasításának okai lehetnek:

 

  • A Meghatalmazáson rögzített személyes adatok nincsenek vagy nem egyeznek meg a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató rendszerében rögzített adatokkal;
  • A bankszámlaszám hibás vagy nem létezik;
  • Ügyfél aláírása nem egyezik meg a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónál rögzített aláírás mintával;
  • Két tulajdonosú bankszámla esetén a Meghatalmazást a Számlatulajdonosok nem közösen nyújtották be.

 

A számlaváltás elutasításáról az Új Pénzforgalmi Szolgáltató értesíti a Számlatulajdonost.

Amennyiben feldolgozható a számlaváltási Meghatalmazás, úgy a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató átadja az Ügyfél Meghatalmazásában foglalt megbízások adatait az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónak. 4

 

Ha a Meghatalmazásban a Számlatulajdonos ezt igényelte, a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató elküldi az átirányított megbízások adatait a részére is.

 

T+8–12. munkanapig elvégzett feladatok:

Az Új Pénzforgalmi Szolgáltató, a kapott megbízások adatait az átvételt követő 5 munkanapon belül rögzíti úgy, hogy a rendszeres átutalási megbízások a Számlatulajdonos által megjelölt időponttól teljesüljenek, illetve megteszi az előkészületeket a beszedések Számlatulajdonos által megjelölt naptól való teljesítésére.

Amennyiben a Számlatulajdonos a Meghatalmazásban ezt igényelte, elektronikus úton értesíti a beszedési felhatalmazás(ok) Kedvezményezettjét az új számlaszámról, és megjelöli azt a napot, amelytől kezdődően a beszedési megbízásokat az új fizetési számla terhére teljesíti.

Az Új Pénzforgalmi Szolgáltató a Számlatulajdonos Meghatalmazásban adott rendelkezése alapján az ismétlődő átutalások kezdeményezőit számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójukon keresztül értesíti az új számlaszámról.

 

 

6. Mikor szűnik meg a számlaváltás keretében megszüntetendő fizetési számla?

 

Ha a Számlatulajdonos a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatótól valamennyi megbízását átirányítja, a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónál vezetett fizetési számla megszüntetése is kérhető a számlaváltási eljárás során.

A Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató a Számlaváltási Meghatalmazásban foglalt megbízás esetén a fizetési számlát a Meghatalmazásban megjelölt időpontban, illetve a megjelölt időponttól számított felmondási időt követően akkor szünteti meg, ha mindkét szerződő fél (Számlatulajdonos, Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató) eleget tett a vonatkozó Keretszerződésben a számlamegszüntetéssel kapcsolatosan előírt kötelezettségeinek.

Abban az esetben, ha a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató a fizetési számla megszüntetést nem tudja teljesíteni, erről értesíti a Számlatulajdonost.

 

7. Mi történik, ha a Számlatulajdonos vissza kívánja vonni az általa kezdeményezett számlaváltást?

 

A T+7 munkanapig: A Meghatalmazás visszavonása az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál.

A számlaváltási szándék visszavonásáról a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató, a Számlatulajdonos által az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál tett Meghatalmazás benyújtását követő 2. munkanapot követően kap információt.

Számlatulajdonos a visszavonási igényét az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál jelezheti írásban, legkésőbb a Meghatalmazás megadását követő 7. munkanapig.

 

 

8. Melyek a számlaváltás költségei?

 

A számlaváltási eljárásért a Békési Takarék Szövetkezet nem számít fel díjat, de az új fizetési számla megnyitása már a vonatkozó Keretszerződés, valamint az annak elválaszthatatlan mellékletét képező aktuális Hirdetményben rögzített feltételek szerint történik.

 

9. Mit tehet az Ügyfél a számlaváltási eljárással kapcsolatos jogvita esetén?

 

Amennyiben meghiúsul vagy nem az Ügyfél kérése szerint teljesül a számlaváltási eljárás, joga van panasszal fordulni a jogszerűtlenül eljáró Pénzforgalmi Szolgáltatóhoz. Ha a Pénzforgalmi Szolgáltató válasza az Ügyfél számára nem elfogadható, jogorvoslatért a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtása céljára rendszeresített formanyomtatvány megtalálható a Magyar Nemzeti Bank ( http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok ) honlapján, továbbá költségmentesen igényelhető az MNB ügyfélszolgálati elérhetőségein (E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu ; Telefon: +36-40-203-776; Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.).

Pénzügyi Békéltető Testület eljárásáról, igénybevételének lehetőségéről és módjáról részletes információk találhatók a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján  ( http://www.mnb.hu/bekeltetes ).

 

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért:

 

 

 

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények